KSJ Mol verbouwt

KSJ Mol is steeds een vooruitstrevende jeugdbeweging geweest. We willen niet vastroesten in oude gewoonten en gebruiken, maar zeker niet in oude en aftakelende gebouwen. Niet alleen voor onze eigen KSJ'ers, maar ook voor onze bezoekers willen wij de best mogelijk accomodatie, die bovendien veilig, (in de mate van het mogelijke) proper en netjes is. Gezien we een hele verscheidenheid aan huurders hebben (jeugdverenigingen op weekend en op kamp, jongerengroepen met klas- en vormingsdagen, de Molse jeugd die vaten en fuiven geeft, ouders die trouwfeesten en jubilees vieren, ...), vinden we dat onze lokalen ook aangepast moeten zijn aan alle doelgroepen om ze te kunnen blijven aantrekken. Het verhuren van onze gebouwen maakt immers het grootste deel van onze inkomsten uit. Ook voor onze eigen initiatieven hebben we trouwens graag een goed uitgeruste zaal en deftige lokalen ter beschikking.

We hebben reeds enkele keren verbouwd, soms uit noodzaak (bv. brand of brandveiligheid), soms uit tekort aan ruimte en mogelijkheden. Na jaren van ideeën, sparen en planning is het weer zover: KSJ Mol gaat verbouwen. Ditmaal zal de zaal nog eens grondig onderhanden genomen worden.  Met een lekkend dak, een afvallige keuken, een afgekeurde dakconstructie, ... zijn we aan vernieuwing toe.
Hier vind je alle info.