Initiatieven

Ook naast de wekelijkse rondes op zaterdag zit KSA Mol niet stil. Om onze beweging draaiende te houden, organiseert de begeleidingsploeg tal van activiteiten. De opbrengsten worden gebruikt om oa. de kampprijs voor de leden zo laag mogelijk te houden, onze gebouwen te onderhouden, materiaal aan te kopen, enz...

KSA Mol organiseert elk jaar de volgdende activiteiten:

  • Haringfeesten - ons herfstrestaurant in november, gekend tot ver buiten de gemeentegrenzen
  • De Nieuwjaarsfuif - onze bekendste fuif, sinds 2 jaar  weer terug een vaste afspraak om het nieuwe jaar in te zetten
  • Bitterballenboefen - eetfestijn voor het goede doel tijdens het weekend van Mol Jaarmarkt
  • Dropping - een nachtelijke avonturentocht met je vrienden (+16), begin mei
  • KSA-café - een gezellige lente/zomerbar, volledig ingekleed

Daarnaast worden er af en toe nog extra activiteiten georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld elke twee jaar een Aspifuif door onze oudste leden. Zij zorgen zo voor geld in het laatje voor hun buitenlands kamp. 

Ook mogen we ook de nationale en provinciale KSA-activiteiten niet vergeten te vermelden. Deze overkoepelende activiteiten zijn toegespitst op een bepaalde leeftijdsgroep en verenigt KSA'ers van de hele provincie of zelfs gans Vlaanderen!

  • Bazooka Kapauw (2-jaarlijks) - een avontuurlijke speldag voor Grashoppers/Knimmers
  • Triangel (2-jaarlijks) -  een speldag voor -12-jarigen (jongste groepen tot en met Smossers) eind februari - begin maart
  • Joepie - een 4-daagse wandeltocht voor Sjo'ers in de paasvakantie (oneven jaren)
  • Trip Trap - een 4-daagse fietstocht voor Aspi's in de paasvakantie (even jaren)

Hier vind je nog wat meer info over de overkoepelende activiteiten van KSA.

Als laatste vermelden we graag nog dat KSA nationaal en provinciaal ook allerlei vormingsmomenten voor de leiding organiseren. De animatorcursus is bij KSA Mol min of meer verplicht. Vrijwel alle leid(st)ers zijn bijgevolg gebrevetteerd Animator door de Vlaamse overheid. Vrijblijvend kan onze leiding vervolgens ook op hoofdanimator- of instructeurscursus gaan, naar het groepsleidingscongres, zetelen in nationale en provinciale beleidsorganen, enz. We zitten zeker niet stil!

Bekijk zeker ook onze kalender om niets te moeten missen!